ΑΤΤΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ADOLF WILHELM (1864-1950)
ATTIKAI EPIGRAPHAI. PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM IN MEMORY OF ADOLF WILHELM (1864-1950)

scripts4

EDITORS: ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ
ISBN: 960-86121-3-6
DATE: 2004
PAGES: 348
PRICE: 60 EURO

Click here for details…

XIAKON ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ W.G. FORREST
CHIAN SYMPOSIUM IN MEMORY OF W.G. FORREST

scripts1

EDITORS: ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ISBN: 960-86121-4-4
DATE: 2006
PAGES: 256
PRICE: 50 EURO

Click here for details…

INSCRIPTIONS AND HISTORY OF THESSALY. NEW EVIDENCE: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN HONOR OF PROFESSOR CHRISTIAN HABICHT

scripts6

EDITORS: Γ. Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ
ISBN: 978-960-89580-0-6
DATE: 2006
PAGES: 111
PLATES: 15
PRICE: 30 EURO

Click here for details…

ΜΙΚΡΟΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Μ.Η. JAMESON
MIKROS HIEROMNEMON: STUDIES IN MEMORY OF M.H. JAMESON

scripts2

EDITORS: ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, IRENE POLINSKAYA
ISBN: 978-960-86121-7-4
DATE: 2008
PAGES: 296
PRICE: 65 EURO

Click here for details…

ΑΤΤΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ CHRISTIAN HABICHT
ATTICA EPIGRAPHICA: STUDIES IN HONOR OF CHRISTIAN HABICHT

scripts3

EDITORS: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΘΕΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ
ISBN: 978-960-86121-9-8
DATE: 2009
PAGES: 248
PRICE: 70 EURO

Click here for details…

ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ. PHILATHENAIOS. Studies in Honour of Michael J.Osborne

scripts5

EDITORS: ANASTASIOS TAMIS, C. J. MACKIE, SEAN G. BYRNE
ISBN: 978-960-99297-0-7
DATE: 2010
PAGES: 372
PRICE: 70 EURO

Click here for details…

Ἀθηναίων ἐπίσκοπος. Studies in honour of Harold B. Mattingly

scripts7

EDITORS: A. P. Matthaiou – R. Pitt (eds.)
ISBN: 978-960-99297-5-2
DATE: 2014
PAGES: 352
PRICE: 75 EURO

Click here for details…

Ἄξων. Studies in honor of R. S. Stroud

scripts8

EDITORS: Ἄ. Π. Ματθαίου – Ν. Παπαζαρκάδας
ISBN: 978-618-82306-0-6
DATE: 2015
PAGES: 752
PRICE: 100 EURO

Click here for details…