ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ANCIENT GREEK INSCRIPTIONS

monogr1

AUTHORS: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ISBN:
DATE: 1986
PAGES: 200
TABLES:
PRICE: OUT OF PRINT

Click here for details…

ΠΕΡΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

monogr2

AUTHORS: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ
EDITORS: ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΒΟΥΛΑ Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ
ISBN: 960-86121-0-1
DATE: 1997
PAGES: 72
TABLES:
PRICE: 15 EURO

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΑΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σ. ΠΙΤΤΑΚΗ (1798-1863)
KYRIAKOS S. PITTAKES (1798-1863): SELECTED TEXTS

monogr7

EDITORS: ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ISBN:
DATE: 2001
PAGES: 72
TABLES:
PRICE: 20 EURO

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
INSCRIPTIONS OF IKARIA ISLAND

monogr3

AUTHORS: ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Γ. Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ISBN: 960-86121-2-8
DATE: 2003
PAGES: 106
TABLES: 33
PRICE: 30 EURO

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
GREEK INSCRIPTIONS. AN INTRODUCTION

monogr8

AUTHORS: ADOLF WILHELM
EDITOR: ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ISBN:
DATE: 2005
PAGES: 96
TABLES:
PRICE: 20 EURO

THE ATHENIAN EMPIRE ON STONE

monogr4

AUTHORS: RONALD S. STROUD
ISBN: 978-960-86121-5-0
DATE: 2006
PAGES: 48
TABLES: 8
PRICE: 15 EURO

THE INSCRIBED SCHIST FRAGMENTS FROM THE ATHENS ACADEMY EXCAVATIONS

monogr5

AUTHOR: LESLIE THREATTE
ISBN: 978-960-86121-6-7
DATE: 2007
PAGES: 160
TABLES: 42
PRICE: 40 EURO

Click here for details…

ATHENS IN THE FOURTH CENTURY B.C.

monogr6

AUTHOR: PETER J. RHODES
ISBN: 978-960-86121-8-1
DATE: 2009
PAGES: 48
TABLES:
PRICE: 15 EURO

THE ATHENIAN EMPIRE ON STONE REVISITED

monogr9

AUTHOR: ΑNGELOS P. MATTHAIOU
ISBN: 978-960-99297-1-4
DATE: 2010
PAGES: 48
TABLES: 13
PRICE: 15 EURO

ΤΑ ΕΝ ΣΤΗΛΗΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ, SIX HISTORICAL INSCRIPTIONS OF THE FIFTH CENTURY B.C.

monogr10

AUTHOR: ΑNGELOS P. MATTHAIOU
ISBN: 978-960-99297-2-1
DATE: 2011
PAGES: 91
TABLES: 12
PRICE: 40 EURO

Click here for details…

TWO LECTURES ON ATHENIAN HISTORY

monogr13

AUTHOR: PETER J. RHODES
ISBN: 978-96099297-3-8
DATE: 2012
PAGES: 95
TABLES:
PRICE: 20 EURO

Click here for details…

ATHENS IN THE THIRD CENTURY B.C.

monogr11

AUTHOR: MICHAEL J. OSBORNE
ISBN: 978-96099297-4-5
DATE: 2012
PAGES: 184
TABLES: 9
PRICE: 30 EURO

COLLECTED PAPERS

AUTHOR: HAROLD B. MATTINGLY
ISBN: in press
DATE: 2018
PAGES:
TABLES:
PRICE:

Τὰ ἀρχαῖα τείχη τῶν Ἀθηνῶν

AUTHOR: Ἄννα Μαρία Β. Θεοχαράκη
ISBN: 978-618-82306-1-3
DATE: 2015
PAGES: 448
PRICE: 50 EURO

Νεότης γεγυμνασμένη. Macedonian Lawgiver Kings and the Young

AUTHOR: Miltiades B. Hatzopoulos
ISBN: 978-618-82306-2-0
DATE: 2016
PAGES: 64
TABLES: 1-14
PRICE: 20 EURO

Ἀρχαιολογικὰ τῶν Ἀθηνῶν. Μικρὰ κείμενα 1985-2016

AUTHOR: Θεοδώρα Καράγιωργα
ISBN: 978-618-82306-3-7
DATE: 2016
PAGES: 96
TABLES: 3
PRICE: 20 EURO

Συνοπτικὸς κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΙΤΤΑΚΙΟΝ 2

AUTHOR: Γεώργια Ε. Μαλούχου – Ἀ. Π. Ματθαίου
ISBN: 978-618-82306-4-4
DATE: 2017
PAGES: 48
TABLES:
PRICE: 25 EURO

Συνοπτικὸς κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῶν Μουσείων τῆς Θήβας καὶ τῆς Χαιρώνειας
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΙΤΤΑΚΙΟΝ 3

AUTHOR: Γ. Καλλιοντζῆς
ISBN: 978-618-82306-5-1
DATE: 2017
PAGES: 152
PRICE: 35 EURO